Tribunais de Compensación

(Aprobado na XF do 15 de outubro de 2021 de acordo ao
REGULAMENTO DE AVALIACIÓN POR COMPENSACIÓN DA UDC)

 O Tribunal de Compensación para os títulos de grao estará formado por:

 • O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que o preside:
  • Andrés Martínez Lage
 • O/a secretario/a académico/a, que o será del:
  • Graciela Estévez Pérez
 • Tres vogais profesores:
  • Coordinador/a do Grao en Bioloxía: Manuel Pimentel Pereira
  • Coordinador/a do Grao en Química: María José González Castro
  • Coordinador/a do Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía: Moisés Canle López
 • Un vogal da Administración do Centro ou da UXAI:
  • Eva Mª Costoya Sánchez
 • Un vogal alumno de Grao:
  • Diego López Aragón
 
O Tribunal de Compensación para os títulos de mestrado estará formado por:
 • O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que o preside:
  • Andrés Martínez Lage
 • O/a secretario/a académico/a, que o será del:
  • Graciela Estévez Pérez
 • Tres vogais profesores:
  • Coordinador/a do Mestrado BMCX: Esperanza Cerdán Villanueva
  • Coordinador/a do Mestrado CTXA: Soledad Muniategui Lorenzo
  • Profesor/a con vinculación permanente: Carlos Jiménez González
 • Un vogal da Administración do Centro ou da UXAI:
  • Eva Mª Costoya Sánchez
 • Un vogal alumno de Mestrado:
  • María Gelpi Santos