Comisión de Normalización Lingüística

A Comisión de Normalización Lingüística está constituída por:

a) Tres membros do persoal docente e investigador do Centro:

Esteban Gómez, David (david.esteban@udc.es)
Vila Taboada, Marta (marta.vila.taboada@udc.es)
         María del Carmen Prieto Blanco (m.c.prieto.blanco@udc.es)

b) Un membro do persoal de administración e servizos.

Carlos Caramelo Rego

c) Un representante do alumnado.

Noelia Vigo Díaz