Mobilidade

UNIDADE DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DA FACULTADE DE CIENCIAS

    Horario e-mail/ext. telefónica
Moisés Canle López Coordinador e Titor académico (Química) Solicitar cita movesci@udc.es/2005
Esther Rodríguez Belmonte Titor académico (Bioloxía) Solicitar cita cienvic.orgacad@udc.es /2003

- WEB MOBILIDADE INTERNACIONAL UDC

- PROYECTO RETHINKe

- ERASMUS MUNDUS

- WEB ERASMUS-UE

MODELO DE LEARNING AGREEMENT DA FACULTADE DE CIENCIAS

 PROGRAMA SICUE

Coordinadora: Ana Rodríguez Torres (ana.rodriguez.torres@udc.es)

Mobilidade nacional SICUE (udc.es)

Información