Mobilidade

UNIDADE DE MOBILIDADE INTERNACIONAL E PROGRAMA SICUE DA FACULTADE DE CIENCIAS

    Horario e-mail/ext. telefónica
Andrés Martínez Lage Coordinador Solicitar cita mobilidade.ciencias@udc.gal/2005
Esther Rodríguez Belmonte Titor académico (Bioloxía) Solicitar cita vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal/2003
Teresa Vilariño Barreiro Titor académico (Química) Solicitar cita vicedecanato.calidade.ciencias@udc.gal/2094
Esther Rilo Siso Titor académico (Nanociencia e nanotecnoloxía) Solicitar cita vicedecanato.infraestruturas.ciencias@udc.gal/2004

- WEB MOBILIDADE INTERNACIONAL UDC

- PROYECTO RETHINKe

- ERASMUS MUNDUS

- WEB ERASMUS-UE

MODELO DE LEARNING AGREEMENT DA FACULTADE DE CIENCIAS

 - Xornada de Orientación Mobilidade 12/12/2022