Comisión de Prácticas Externas das titulacións de grao

A Comisión de Prácticas Externas dos títulos de grao está formada por:

a) O/a decano/a, que a preside e convoca:

Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)

 b) O/a vicedecano/a de Organización Académica, que actuará como secretario/a:

Esther Rodríguez Belmonte (vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)

 c) Os/as titores/as das materias Prácticas Externas das titulacións de Grao impartidas na Facultade:

e) O/a representante do persoal de administración e servizos 

 Gerardo Pacios Cancelo (gpacios@udc.es)

 

 f ) O/a representante do alumnado

Lidia Liste Díaz (lidia.liste@udc.es )