Comisión de Garantía de Calidade

A Comisión de Garantía de Calidade está constituida por:
 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca.
 
Martínez Lage, Andrés ( ciendeca@udc.es )
 
b) O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a
 
Vilariño Barreiro, Mª Teresa ( vicedecanato.calidade.ciencias@udc.gal )
 
c) O/a secretario/a académico/a do centro, que exercerá como tal na Comisión.
 
Domínguez Pérez, Montserrat ( secretaria.ciencias@udc.gal )
 
d) O/a coordinador/a de cada un dos títulos oficiais (grao e mestrado) que se imparten no centro:
 
Grado en Química: González Castro, Mª José ( mjgonzalez.castro@udc.es )
Grado en Bioloxía: Couceiro López, Lucía (  lucia.couceiro@udc.es )
Grado en Nanociencia e Nanotecnoloxía: Ferreiro Ferreiro, Ana ( ana.fferreiro@udc.es )
Mestrado en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental: Muniategui Lorenzo, Soledad ( smuniat@udc.es )
Mestrado en Acuicultura: Cremades Ugarte, Javier ( creuga@udc.es )
Mestrado en Neurociencia: Folgueira Otero, Mónica ( m.folgueira@udc.es)
Mestrado en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética: Rodríguez Belmonte, Esther (esther.belmonte@udc.es)
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada: Becerra Fernández, Manuel ( manu@udc.es )
Mestrado en Bioloxía Mariña: Herrero López, Mª Concepción ( concepcion.herrero@udc.es )
Mestrado en Investigación Química e Química Industrial: Vázquez García, Digna (d.vazquezg@udc.es )
Mestrado en Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural: Fagúndez Díaz, Jaime ( jaime.fagundez@udc.es )
 
d) O/a administrador/a do centro ( administracion.ciencias@udc.es )
 
Eva María Costoya Sánchez
 
e) Dous representantes do PDI do centro:
 
Castro Castro, Antonio Manuel ( antonio.castro@udc.es )
Bao Casal, Roberto ( roberto.bao@udc.es )
 
f) Dous representantes do alumnado:
 
Xoana Ares Fandiño
Pablo Germán Villar Philippon
 
 
g) Representante do Persoal de Administración e Servizos
 
María Ruibal López (  maria.ruibal@udc.es  )
 
 
h) Un técnico da UTC con voz pero sin voto: 
 Sin designar