Prácticas Externas

Normativas
        Normativa UDC (Actualizado 05/12/2022)
        Normativa Facultade de Ciencias (Actualizado 08/06/2022)
 
Anexos
Anexo I/II- Modelo Convenio Prácticas Curriculares/Extracurriculares (galego/castelán/inglés)
Anexo III- Informe Titor Prácticas (galego/castelán/inglés(Actualizado 08/06/2022)
Anexo IV- Informe Titor Académico (Actualizado 08/06/2022)
Anexo V- Proxecto Formativo (galego/castelán/inglés(Actualizado 08/06/2022)
         Anexo VI- Declaración Estudante (Actualizado 08/06/2022)
Anexo VII- Directrices Elaboración Memoria  (Actualizado 08/06/2022)
Anexo VIII- Declaración Responsabilidade (Actualizado 08/06/2022)
 
Avaliación e outros documentos
Rúbrica Titor Académico (Actualizado 08/06/2022)
Informe de Ingreso  (Actualizado 08/06/2022)
Informe de Seguimento  (Actualizado 08/06/2022)
         

 Prácticas curso 2022-2023

Titores académicos