Grao en Bioloxía

http://estudos.udc.es/gl/study/start/610G02V01

A bioloxía pretende comprender a vida en todas as súas fases, desde o estudo a nivel molecular até a análise dos ecosistemas. Saídas profesionais: Investigación, desenvolvemento, e control de procesos biotecnolóxicos. Asesoramento científico e técnico sobre temas biolóxicos a o seu ensino. Avaliación do impacto ambiental e planificación, xestión, explotación e conservación de ecosistemas, e recursos naturais terrestres e mariños. No curso 2009-2010 implantase o 1.º curso.

Descargar Folleto Grao en Bioloxía