Traballo de fin de grao

 

Normativas e Procedementos xerais

                    Táboa resumo do procedemento
 

Anexos

Anexo Ia- Conformidade do alumnado (Actualizado 08/06/2022)
Anexo Ib- Planificación do traballo (Actualizado 08/06/2022)
Anexo II- Accédese dende a Secretaría Virtual do Profesorado
Anexo III- Solicitude asignación de temas (Actualizado 08/06/2022)
 

 Modelos de Solicitude

Solicitude de non depósito no RUC (Actualizado 08/02/2023)
Modificación títulos ou directores (Actualizado 13/06/2022)
 

Modelo de Portada Obligatoria

 

Avaliación

Directores
Informes de cualificación do Director (Bibliográfico/Divulgación/Investigación/Proxecto(Actualizado 08/06/2022)
Tribunal
Rúbrica TFG (Castellano/Galego)
Cualificación final (Actualizado 05/07/2022)
 
 

Suxerencias de formato para as memorias dos TFGs

Bibliográfico (exemplo 1; exemplo 2)
Divulgación (exemplo 1; exemplo 2)
Investigación (exemplo)
     

 Traballos Fin de Grao curso 2022/2023

Oferta e asignación de TFGs (ACTUALIZADO 10/03/2023)
Plans de Traballo de TFGs (1º descargar o documento pdf e non abrilo desde o navegador)