CALENDARIOS E HORARIOS QUÍMICA CURSO 2023-2024

Coordinadora do grao: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)

 
 
 
Xornadas de Orientación (ACTUALIZADO 27/02/2024)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)

Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 18/10/2023)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 05/12/2023)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre  (ACTUALIZADO 04/02/2024)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre  (ACTUALIZADO 04/02/2024)

 

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (ACTUALIZADO 23/11/2023)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 26/04/2024)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/10/2023)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 02/02/2024)
 

Terceiro

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)

Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 21/09/2023)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 07/03/2024)

Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 27/09/2023)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 16/02/2024)

Grupos prácticas segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 31/01/2024)

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)

Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 05/12/2023)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 18/03/2024)

Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/10/2023)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/10/2023)