Comisión da Titulación do Grao en Química

A Comisión da Titulación do Grao en Química está formada por:

a) Decano da Facultade: 

a) Presidenta, por delegación do Decano, a Vicedecana de Calidade: 

b) A coordinadora da titulación:

c)  O Director do Departamento de Química:

d) Os coordinadores dos cursos do Grao:

e) Un representante da Área de Enxeñaría Química:

f) Un representante da Área de Química Analítica: 

g) Un representante da Área de Química Física:

h) Un representante da Área de Química Inorgánica:

i) Un representante da Área de Química Orgánica:

e) Un representante doutras áreas que imparten docencia no Grao:

f) Un representante do colectivo de estudantes: Samuel Besteiro Miguéns (samuel.besteiro.miguens@udc.es )

g) Un representante do colectivo de Persoal de Administración e Servizos