Comisión de Seguemento do Grao en Química

A Comisión de Seguemento do Título de Graduado/a en Química está formada por:

a) O decano que a preside e convoca: 

b) A coordinadora da titulación:

c)  O Director do Departamento de Química:

d) Os coordinadores dos cursos do Grao:

e) Un representante doutras áreas que imparten docencia no Grao:

f) Un representante do colectivo de estudantes: Mauro Díaz Abellás (mauro.diaz@udc.es)

g) Un representante do colectivo de Persoal de Administración e Servizos