Nanociencia e nanotecnoloxía

https://estudos.udc.es/es/study/start/610G04V01

O Grado en Nanociencia e Nanotecnoloxía é un programa de estudos completo, multidisciplinar e transversal para formar profesionais e emprendedores nestes sectores considerados de vital importancia de fronte ao futuro. No contexto actual, e no medio prazo, a Nanociencia e a Nanotecnoloxía consolidaranse como un sector industrial que proporcionará ao consumidor unha gran cantidade de produtos de base tecnolóxica. O enorme abanico de posibilidades que abrirá este novo sector industrial, altamente tecnificado, converte en esencial dispoñer de especialistas neste campo, que constituirá un alicerce esencial da nova industria, a competitividade dun país e de todos os aspectos da sociedade do coñecemento.

No curso 2020-2021 implántanse o 1.º curso.