Representantes nas comisións

Contacto:

representantes.estudantes.ciencias@udc.es

Comisión Biblioteca
Fel Baña, Alejandro
 
Comisión Cultura
Gelpi Santos, María
Jorques Navalón, Laura
Maceiras Bouza, Alejandro
 
Comisión Académica
Gelpi Santos, María
Pereira Rodríguez, Laura
Vigo Díaz, Noelia
 
Comisión Garantía Calidade
Maceiras Bouza, Alejandro
Pereira Rodríguez, Laura
 
Comisión Infraestructuras
Carballa Fernández, Miguel
Gelpi Santos, María
 
Comisión Normalización Lingüística
Vigo Díaz, Noelia
 
Tribunal de Compensación Graos
Jorques Navalón, Laura
 
Tribunal de Compensación Mestrados
Carballa Fernández, Miguel