II PREMIOS AOS MELLORES TRABALLOS FIN DE GRAO E MASTER DO COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA

II PREMIOS AOS MELLORES TRABALLOS
FIN DE GRAO E MASTER DO COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIABASES DA CONVOCATORIA

PRIMEIRA – O concurso está convocado polo Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, con sede en R/Banquete de Conxo,6. Telf.: 981531440, correo electrónico: info@biologosdegalicia.org.

SEGUNDA – O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia ten entre as súas funcións a promoción e fomento do progreso da Bioloxía, o desenvolvemento científico e técnico da profesión, así como do seu servizo á sociedade. Con estes fins concédese os premios aos mellores traballos fin de grao/master.TERCEIRA – Poderá optar ao Premio o alumnado matriculado nas Universidades Galegas durante o último curso (2022-2023) en calquera das titulacións de Grao en Bioloxía ou Master, neste último caso sempre que a titulación do/a alumno/a sexa de Grao en Bioloxía. O traballo debe estar cualificado polo menos como apto en data anterior ao 1 de outubro de 2024.prazo de presentación dos traballos finaliza o 3 de outubro de 2024 ás 13:00 horas.

-- 
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia 

http://www.biologosdegalicia.org/. Haga clic o pulse si confía en este vínculo." data-auth="Verified" data-linkindex="2">www.biologosdegalicia.org