Voluntariado do Grupo Compostela de Universidades

O Grupo Compostela de Universidades oferta catro prazas abertas de voluntariado para atender as necesidades de interés social ligadas ao Camiño de Santiago.

Obxetivos:

 • Enriquecer e valorizar os CV´s dos participantes.
 • Transmisión de valores do colectivo participante á sociedade.
 • Intercambio de experiencias entre os voluntarios e a sociedade.
 • Dinamización e fomento da actividade física e mental dos voluntarios.
 • Inclusión de colectivos vulnerabeis.
 • Oferta de unha nova plataforma non-formal de transferencia de coñecemento para o colectivo universitario.

¿Quén pode participar?

 

 • Os voluntarios deben ter entre 18 e 30 anos, con domicilio en Galicia e estar inscritos no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
 • Admitiranse tamén no proxecto voluntarios pertenecientes ós colectivos en risco de exclusión social (ej. Idade avanzada, vítimas de violencia de xénero, pobreza, minorías, diversidade funcional, etc.) con domicilio en Galicia e que estén inscritos no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
 • O proxecto tamén está aberto a voluntarios de outras universidades do GCU que teñan algunha vinculación recoñecida coás Universidades do Sistema Universitario de Galicia (ex. Estudiantes de grado e posgrado, profesores, investigadores, persoal laboral, etc.) con domicilio en Galicia e que estén inscritos no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

Duración:

 

Este programa está en vigor dende o 15-09-2021 ata o 30-09-2021

Tarefas:

 

 • Os voluntarios realizarán as tarefas de benvida, acompañamento e dinamización das actividades de programación mensual do GCU, tales como: rexistro e control de participantes das actividades, punto de información para participantes, acompañamento e dinamización de actividades culturais (realización do Camiño de Santiago, visitas guiadas e excursións ao patrimonio de Galicia).
 • Acompañamento de participantes nas actividades académicas (conferencias, sesións e debates).
 • Dinamización e guía local para os participantes en asuntos da vida cotiá.
 • Toma de fotografías.
 • Interactuación social e transferencia de experiencias e do coñecemento cós participantes e sociedade do entorno.

Bolsa/Beneficios:

 • Manutención e transporte.
 • Seguro de accidentes.
 • Certificado de participación.

Inscripcións:

 

A inscripción para este proxecto podese realizar enviando o CV e unha carta de motivación a este correo electrónico ou ó seguinte correo electrónico: grupo.compostela@usc.es