Curso de nivelación

Curso de Nivelación nas titulacións de Grao da Facultade de Ciencias

O obxectivo do Curso de Nivelación é centrar, reforzar e homoxeneizar os coñecementos do alumnado que accede ao 1º curso dos Graos en Bioloxía, Química ou Nanociencia e Nanotecnoloxía na Facultade de Ciencias, revisando os principais conceptos de fronte ao comezo do 1º curso. Estrutúrase en catro módulos cun total de 17.5 horas: 

Física (5 h)

Matemáticas para Ciencias (5 h)

Química - Formulación e estequiometría (5 h)

Ferramentas de Teleformación (2.5 h)

Carta do decano

Calendario: Descargar nesta ligazón (novo!!!)

Inscrición: o alumnado deberá descargar da páxina web da Facultade de Ciencias a “Folla de Ingreso, cubrilo e firmalo por triplicado, aboar 30€ en concepto de matrícula no banco e enviar ao Negociado de Estudantes, a través do correo electrónico administracion.ciencias@udc.es, unha copia acreditativa de haber realizado o ingreso.

Este trámite se poderá realizar asta as 14:00 horas do día 31 de agosto.

Recoñecementomento:  o alumnado matriculado recibirá, por parte da Facultade de Ciencias, unha certificación acreditativa da súa participación.

Inicio curso Nivelación Nuevo!!!!