Suplemento Europeo ao Título

Xa están dispoñibles os SET dos titulados de Grao no 2020

Os estudantes de Grao titulados entre o 2015 e o 2021 teñen na Administración da Facultade o Suplemento Europeo ao Título.

Para retiralos teñen que solicitar cita previa no seguinte enlace:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/AdministracinFacultadedeCiencias@udcgal.onmicrosoft.com/bookings/

 Os titulados (de Grao) antes do 2015 terán que solicitalo na Administración da Facultade por email debendo facer constar na solicitude o título do TFG en galego, castelá e inglés.