Curso de Introdución á Nanociencia e Nanotecnoloxía

Inscrición
O alumnado deberá descargar a “Folla de Ingreso” aboar os 30 € da matrícula nalgún dos Bancos que aparecen no pé de ingreso (hai unha oficina próxima, no Campus de Elviña), e entregar unha copia acreditativa de teren realizado o ingreso no correo electrónico: administracion.ciencias@udc.es