Cita previa administración alumnado

Solicitude de Cita Previa para atención presencial do alumnado na Administración da Facultade de Ciencias

Por mor do COVID-19, a administración da Facultade de Ciencias, atenderá, preferentemente, por correo electrónico ou por teléfono, e, excepcionalmente, con Cita Previa, coa finalidade de intentar garantir as medidas de prevención e protección, ditadas pola UDC

Antes de facer o rexistro da cita previa contactar no teléfono 881012064

O enlace para entrar na cita previa é:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/AdministracinFacultadedeCiencias@udcgal.onmicrosoft.com/bookings/