Traballo de fin de grao

Normativas e Procedementos xerais

 

Anexos

Anexo II- Accédese dende a Secretaría Virtual do Profesorado
 
 

Modelos de Solicitude

Solicitude de non depósito no RUC (Director/alumno)
 
 

Avaliación

Directores
Informes de cualificación do Director (Bibliográfico/Divulgación/Investigación/Proxecto)
Tribunal
Rúbrica Tribunal (Castellano/Galego)
 
 

Suxerencias de formato para as memorias dos TFGs

Bibliográfico (exemplo)
Divulgación (exemplo)
Investigación (exemplo)
Proxecto (exemplo)
          Modelo portada da memoria TFGs
 

 

Traballos Fin de Grao curso 2019/2020

Acto de defensa do 2 de marzo (Publicado 27/02/2020) 
Acto de defensa do 30 de xuño (Publicado 25/06/2020)