Representantes nas comisións

Contacto:

representantes.estudantes.ciencias@udc.es

Comisión Biblioteca

Pita García, Laura
Rodríguez Otero, Cristina
Sánchez Campaña, Alexandre

Comisión Cultura
Carballa Fernández, Miguel
Delgado Ferreiro, Ignacio
Harriswangler Harriswangler, Charlene
MaríaPatiño Raña, Denis Marcelino

Comisión Académica
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Patiño Raña, Denis Marcelino
Rodríguez Otero, Cristina

Comisión Garantía Calidade
Delgado Ferreiro, Ignacio
Martínez Amado, Iria

Comisión Infraestructuras
Campos Suárez, Antía
Iglesias Corrás, Iago

Comisión Normalización Lingüística
Pita García, Laura