• Representantes

Representantes nas comisións

Contacto:

representantes.estudantes.ciencias@udc.es

Comisión Biblioteca
Fel Baña, Alejandro
Mariño Insua, Alexa
Rodríguez Caridad, Alexis
Comisión Cultura
Delgado Ferreiro, Ignacio
Gelpi Santos, María
Maceiras Bouza, Alejandro
Sánchez Benito, Cristina
Comisión Académica
Freire García, Antía
Gelpi Santos, María
Vigo Díaz, Noelia
Comisión Garantía Calidade
López Campoamor, Sara
Pereira Rodríguez, Laura
Comisión Infraestructuras
Carballa Fernández, Miguel
Rodríguez Trillo, Andrea
Comisión Normalización Lingüística
Rey Urruty, Candela