CALENDARIOS E HORARIOS QUÍMICA CURSO 2022-2023

Coordinadora do grao: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)


Calendario Xeral Prácticas 1º CM (ACTUALIZADO 15/11/2022)
Calendario Xeral Prácticas 2º CM (ACTUALIZADO 26/11/2022)
 
Xornadas de Orientación (ACTUALIZADO 10/04/2023)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
Xornada Acollida e Curso Nivelación alumnado 1º Química (ACTUALIZADO 30/08/2022)
   
Enquisa de satisfacción (Dispoñible 08/09/2022)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 06/08/2022)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 23/02/2023)

Grupos prácticas 1º cuadrimestre (BIO e F1)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/02/2023)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/02/2023)

 

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 11/11/2022)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 14/04/2023)
Grupos prácticas 1º cuadrimestre (ACTUALIZADO 30/09/2022)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 09/02/2023)
 

Terceiro

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 08/11/2022)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 23/02/2023)

Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 21/09/2022)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 09/02/2023)

Grupos prácticas segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 03/02/2023)

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 14/10/2022)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 01/01/2023)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 21/09/2022)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 30/09/2022)