CALENDARIOS E HORARIOS QUÍMICA CURSO 2021-2022

Coordinadora do grao: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)

Calendario Xeral Exames ACTUALIZADO!!! (14/01/2022) - MODIFICACIÓN AULAS ASIGNADAS

Calendario Xeral Prácticas 1º CM ACTUALIZADO!!! (14/09/2021)
 
Xornadas Orientación ACTUALIZADO!!! (25/01/2022)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (29/10/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (21/01/2022)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (17/09/2021)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (LQ1) 

Grupos prácticas 1º cuadrimestre (BIO e F1) ACTUALIZADO!!! (29/09/2021)

Grupos reducidos segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (27/01/2022)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (27/01/2022)

 

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (11/10/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (28/01/2022)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (01/10/2021)
Grupos prácticas 1º cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (24/09/2021)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre 
Grupos prácticas segundo cuadrimestre 

 

Terceiro

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (11/10/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (21/01/2022)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (24/09/2021)

Grupos prácticas primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (17/09/2021)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

 

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (03/12/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (21/01/2022)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (24/09/2021)

Grupos prácticas QFAv. ACTUALIZADO!!! (16/09/2021)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (15/10/2021)