Calendarios e Horarios Química Curso 2020-2021

Coordinadora do grao: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames  (Actualizado 11/12/2020)

Exames convocatoria adiantada(Publicado 05/11/2020)
Calendario Xeneral Prácticas (actualizado 24/09/2020)
Calendario de Coordinación Prácticas 1ºC (actualizado 19/11/2020)
Calendario de Coordinación Prácticas 2ºC 

Xornadas de Orientación (actualizado 15/10/2020)

 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica)(actualizado 02/10/2020)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 28/10/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica)  (actualizado 04/10/2020)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Tercero

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre(actualizado 28/10/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica) 
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado16/09/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica) 
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre