Calendarios e Horarios Química Curso 2020-2021

Coordinadora do grao: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames (Actualizado 18/03/2021) IMPORTANTE (ACTUALIZACIÓN CALENDARIO DE EXAMES)
Exames convocatoria adiantada(Publicado 05/11/2020)

Calendario Xeral Prácticas 1º CM (actualizado 24/09/2020)
Calendario Xeral Prácticas 2º CM (publicado 04/02/2021)
 
Xornadas de Orientación 2º CM(actualizado 30/04/2021)

 Axustes guías GADDU 2º cuadrimestre por adaptación ao modelo híbrido(publicado 05/02/2020)

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 15/02/2021)
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica)(actualizado 02/10/2020)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre(actualizado 12/02/2021)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre(actualizado 12/02/2021)

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre 
Horarios segundo cuadrimestre  (actualizado 15/02/2021)
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica)  (actualizado 04/10/2020)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (publicado 10/02/2021)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre (publicado 08/02/2021)

Tercero

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 29/04/2021) 
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica) 
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (publicado 10/02/2021)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre (publicado 08/02/2021)

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre 
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 04/02/2021)
Grupos primeiro cuadrimestre  (sin distinguir teoría e práctica) 
Grupos reducidos e grupos prácticas segundo cuadrimestre (publicado 10/02/2021)