CALENDARIOS E HORARIOS NANOCIENCIA E NANOTECNOLOXÍA CURSO 2022-2023

 

Coordinador do Grao: Moisés Canle López (moises.canle@udc.es)

Calendario Xeral Exames

Distribución Xeral Prácticas 1º CM (ACTUALIZADO 06/08/2022)
Calendario de Prácticas 1º CM (ACTUALIZADO 12/11/2022) 
Calendario de Prácticas 2ºCM (ACTUALIZADO 24/02/2023)
 
Xornadas de Orientación (ACTUALIZADO 10/04/2023)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)

Xornada Acollida e Curso Nivelación alumnado 1º GNN (ACTUALIZADO 30/08/2022)
     Enquisa de satisfacción(Dispoñible 08/09/2022)

Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 12/11/2022)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 06/03/2023)

Grupos reducidos  (ACTUALIZADO 13/01/2023)
Grupos de PRÁCTICAS (ACTUALIZADO 13/01/2023)

Segundo

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 11/10/2022) 
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 28/02/2023)

Grupos reducidos e grupos de prácticas (ACTUALIZADO 30/01/2023)

Terceiro

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (ACTUALIZADO 12/11/2022) 
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 26/04/2023)

Grupos reducidos e grupos de prácticas (ACTUALIZADO 23/02/2023)