CALENDARIOS E HORARIOS NANOCIENCIA E NANOTECNOLOXÍA CURSO 2021-2022

 

Coordinador do Grao: Moisés Canle López (moises.canle@udc.es)

Calendario Xeral Exames ACTUALIZADO!!!

Calendario Xeral Prácticas 1º CM ACTUALIZADO!!! (14/09/2021)
 
Xornadas OrientaciónACTUALIZADO!!! (03/11/2021)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (27/09/2021)
Horarios segundo cuadrimestre (PROVISIONAL)
Grupos DI e grupos de prácticas LBI (Física) y FMat (1º cuadrimestre) ACTUALIZADO!!! (17/09/2021) 

Grupos de prácticas LBI (Química y Bioloxía) y BCel (1º cuadrimestre) ACTUALIZADO!!!(17/09/2021)
Grupos reducidos e grupos de prácticas do segundo cuadrimestre

Segundo

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (04/11/2021)
Horarios segundo cuadrimestre (PROVISIONAL)
Grupos reducidos e grupos de prácticas do primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!!(21/09/2021)
Grupos reducidos e grupos de prácticas do segundo cuadrimestre