CALENDARIOS E HORARIOS NANOCIENCIA E NANOTECNOLOXÍA CURSO 2021-2022

 

Coordinador do Grao: Moisés Canle López (moises.canle@udc.es)

Calendario Xeral Exames ACTUALIZADO!!! (16/05/2022) - MODIFICACIÓN AULAS ASIGNADAS

Calendario Xeral Prácticas 1º CM ACTUALIZADO!!! (14/09/2021)
Calendario Xeral Prácticas 2º CM ACTUALIZADO!!! (05/02/2022)
Calendario de Coordinación Prácticas 1ºC ACTUALIZADO!!! (15/10/2021)
 
Xornadas Orientación ACTUALIZADO!!!! (19/04/2022)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (27/09/2021)
Horarios segundo cuadrimestre  ACTUALIZADO!!! (02/05/2022)
Grupos DI e grupos de prácticas LBI (Física) y FMat (1º cuadrimestre) ACTUALIZADO!!! (17/09/2021) 

Grupos de prácticas LBI (Química y Bioloxía) y BCel (1º cuadrimestre) ACTUALIZADO!!!(17/09/2021)
Grupos DI e grupos de prácticas (2º cuadrimestre) ACTUALIZADO!!! (08/02/2022)

Segundo

Coordinadora: Graciela Estévez Pérez (graci@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (09/12/2021)
Horarios segundo cuadrimestre  ACTUALIZADO!!! (06/04/2022)
Grupos reducidos e grupos de prácticas do primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!!(21/09/2021)
Grupos reducidos e grupos de prácticas do segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (28/01/2022)