CALENDARIOS E HORARIOS BIOLOXÍA CURSO 2022-2023


Coordinador do grao: Manuel Pimentel Pereira (m.pimentel@udc.es)

Calendario Xeral Exames
Exames convocatoria adiantada de decembro 

Calendario Xeral Prácticas 1º CM  (ACTUALIZADO 06/08/2022)
Calendario Xeral Prácticas 2º CM 

Normativa solicitude grupo mañá/tarde
Impreso solicitude quenda mañá/tarde

Xornadas de Orientación (ACTUALIZADO 30/08/2022)

INFORMACIÓN ÚTIL

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
 
     Recursos CNivelación - módulo Excel (Publicado 09/09/2022)
     Enquisa de satisfacción(Dispoñible 08/09/2022)
 
Quenda mañá/tarde (ACTUALIZADO 15/09/2022)
Composición Grupos reducidos (ACTUALIZADO 15/09/2022)
Composición Grupos de Prácticas (ACTUALIZADO 15/09/2022)
Calendario Prácticas primeiro cuadrimestre
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre

 

Segundo

Coordinador: Ibán Lamas Criado (iban.lamas@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre quenda da mañá (ACTUALIZADO 29/09/2022)

 

Terceiro

Coordinadora: María José Álvarez Bermúdez (maria.alvarez.bermudez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 29/09/2022)
Horarios segundo cuadrimestre

Composición Grupos reducidos e de prácticas
Calendario Prácticas primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 07/09/2022)
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre

 

Cuarto

Coordinadora: Lucía Couceiro López (lucia.couceiro@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 20/09/2022)
Horarios segundo cuadrimestre
 
Composición Grupos reducidos e de prácticas (ACTUALIZADO 26/09/2022)
Calendario Prácticas primeiro cuadrimestre (ACTUALIZADO 07/09/2022)
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre