CALENDARIOS E HORARIOS BIOLOXÍA CURSO 2021-2022


Coordinador do grao: Manuel Pimentel Pereira (m.pimentel@udc.es)

Calendario Xeral Exames ACTUALIZADO!!! (14/01/2022) - MODIFICACIÓN AULAS ASIGNADAS
Exames convocatoria adiantada de decembro 

Calendario Xeral Prácticas 1º CM ACTUALIZADO!!! (14/09/2021)
Calendario Xeral Prácticas 2º CM ACTUALIZADO!!! (14/01/2022)
Cronograma Prácticas 1º CM ACTUALIZADO!!! (08/10/2021)
Cronograma Prácticas 2º CM 

Normativa solicitude grupo mañá/tarde
Impreso solicitude grupo mañá/tarde

Xornadas Orientación ACTUALIZADO!!! (25/01/2022)
 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre quenda da mañá ACTUALIZADO!!! (08/10/2021)
Horarios segundo cuadrimestre quenda da tarde ACTUALIZADO!!! (28/01/2022)
 
Quenda mañá/tarde  ACTUALIZADO!!! (24/01/2022)
Composición Grupos reducidos ACTUALIZADO!!! (24/01/2022)
Composición Grupos de Prácticas  ACTUALIZADO!!! (24/01/2022)
Calendario Prácticas primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (08/10/2021)
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre  ACTUALIZADO!!! (25/01/2022)

 

Segundo

Coordinador: Ibán Lamas Criado (iban.lamas@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre quenda da mañá ACTUALIZADO!!! (09/12/2021)
Horarios primeiro cuadrimestre quenda da tarde ACTUALIZADO!!! (09/12/2021)
Horarios segundo cuadrimestre quenda da tarde ACTUALIZADO!!! (28/01/2022)

Composición Grupos reducidos  ACTUALIZADO!!! (24/01/2022)
Composición Grupos de Prácticas  ACTUALIZADO!!! (24/01/2022)
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre  ACTUALIZADO!!! (25/01/2022)

 

Terceiro

Coordinadora: María José Álvarea Bermúdez (maria.alvarez.bermudez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (11/10/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (21/01/2022)
Composición de grupos reducidos e grupos de prácticas  ACTUALIZADO!!! (04/10/2021)

Calendario Prácticas segundo cuadrimestre  ACTUALIZADO!!! (25/01/2022) 

 

Cuarto

Coordinadora: Lucía Couceiro López (lucia.couceiro@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (11/11/2021)
Horarios segundo cuadrimestre ACTUALIZADO!!! (21/01/2022)
Composición Grupos reducidos ACTUALIZADO!!! (01/10/2021)
Composición Grupos Prácticas ACTUALIZADO!!! (17/09/2021)