Calendarios e Horarios Bioloxía Curso 2020-2021

Coordinador do grao: Manuel Pimentel Pereira (m.pimentel@udc.es)

Calendario Xeral Exames  (Actualizado 11/12/2020)

Exames convocatoria adiantada (Publicado 05/11/2020)

Calendario Xeral Prácticas  (Actualizado 20/09/2020)
Normativa solicitude grupo mañá/tarde
Impreso solicitude grupo mañá/tarde

Xornadas de Orientación (actualizado 15/10/2020)

Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (actualizado 04/12/2020)
Horarios segundo cuadrimestre
Grupos reducidos  (actualizado 10/10/2020)
Calendario Prácticas primeiro cuadrimestre 
Calendario Prácticas segundo cuadrimestre

Segundo

Coordinador: Ibán Lamas Criado (iban.lamas@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 25/09/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos (actualizado 28/09/2020)

Terceiro

Coordinador: Sergio Roiloa (sergio.roiloa@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 18/09/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos (actualizado 28/09/2020)

Cuarto

Coordinadora: María José Álvarez (maria.alvarez.bermudez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 10/11/2020)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos (actualizado 16/01/2021)