Convocatoria de axudas á investigación en lingua galega 2023

A Convocatoria de axudas á investigación en lingua galega 2023 está publicada na seguinte ligazón https://udc.gal/gl/novas/Convocatoria-de-axudas-a-investigacion-en-lingua-galega-2023/, onde figura a información completa.
Está aberta ata o 31/10/2023, ou ata se esgotar o crédito, o que antes suceda, mais  o prazo para presentar a solicitude é dedous meses, como máximo, desde a data de defensa do traballo (ou desde a publicación da convocatoria, para os traballos que se defenderon despois do 30/10/2022).
O persoal do Servizo de Normalización Lingüística resolverá calquera dúbida en relación coa tramitación das solicitudes.
Un saúdo,
Marisol Ríos

Servizo de Normalización Lingüística

Universidade da Coruña– ReitoríaaMaestranza, 9, 15001ACoruñaTel.: 34 881 011 042snl@udc.gal   www.udc.gal/snl