Resolución definitiva das Convocatoria de bolsas de colaboración para FORMACIÓN COMPLENTARIA do Plan Propio da UDC, curso 2021-22:

Hoxe publicouse no TEO da Sede Electrónica da UDC, aResolución definitiva dasConvocatoria de bolsas de colaboración para FORMACIÓN COMPLENTARIA do Plan Propio da UDC, curso 2021-22:
 
Oalumnado adxudicatario da bolsa, dispón de 3 días hábiles, a partir de mañá  (do venres 1 ata o martes 5 de outubro), para aceptar / renunciar á bolsa, a través da ligazón: 
No caso das bolsas con varias persoas adxudicatarias e varios planos formativos, o alumnado poderá elixir o plano formativo respectando a orde de puntuación acadada na adxudicación.
 
En canto finalice o período de aceptación/renuncia das bolsas, poñerémonos en contacto con cada Departamento para indicarlle as persoas bolseiras que se lle asignan.
A duración da bolsa será do 01.11.2021 ao 31.05.2022
 
Para consultas / dúbidas, poden enviar un correo asape@udc.gal
 
Atentamente,
Servizo de Estudantes-SAPE