SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO

Os estudantes de Grao titulados entre o 2015 e o 2018 teñen na Administración da Facultade o Suplemento Europeo ao Título. Para retiralos teñen que vir co seu DNI en horario de oficina.

Os titulados (de Grao) antes do 2015 terán que solicitalo na Administración da Facultade (presencialmente ou por email) debendo facer constar na solicitude o título do TFG en galego, castelá e inglés.

Os titulados de Grao no 2019 poderán recollelos unha vez que se lle dea publicidade nesta páxina web ( ao longo do curso 2019/2020).

 

 

Adminsitración da Facultade de Ciencias

Tel.: 881 012 060, 881 012 250, 881 012 064, 881 012  066

correo electrónico: administracion.ciencias@udc.es20191014 1359241