Traballo de fin de grao

Documentos Traballos Fin de Grao

Anexo I:
Solicitude de non depósito no RUC (Director/alumno)

Suxerencias de Formato para a Memoria TFGs
Bibliográfico (exemplo 1exemplo 2)
Divulgación (exemplo)
Investigación (exemplo 1, exemplo 2)
Proxecto (exemplo 1exemplo 2)

 Traballos Fin de Grao curso 2017/2018

Plans de traballo dos TFGs ofertados
Asignación _TFGs (actualizado 05/06/2018)
Tribunais_TFGs (actualizado mayo 2018)
Traballos Fin de Grao curso 2018/2019