Traballo de fin de grao

Documentos Traballos Fin de Grao

Anexo I:
Rúbrica Director (Castellano/Galego)
Informes de cualificación do Director (Bibliográfico/Divulgación/Investigación/Proxecto)
Rúbrica Tribunal (Castellano/Galego)
Solicitude de non depósito no RUC (Director/alumno)
 
Modificación títulos ou directores
Suxerencias de Formato para a Memoria TFGs
Bibliográfico (exemplo 1exemplo 2)
Divulgación (exemplo)
Investigación (exemplo 1, exemplo 2)
Proxecto (exemplo 1exemplo 2)

 Traballos Fin de Grao curso 2018/2019 

 

 Traballos Fin de Grao curso 2019/2020