Comisión de Normalización Lingüística

A Comisión de Normalización Lingüística está constituída por:

a) Dous membros do persoal docente e investigador do Centro:

Esteban Gómez, David
Vila Taboada, Marta

b) Un membro do persoal de administración e servizos:

Gómez Álvares, María Ángeles

c) Un representante do alumnado

Pita García, Laura