Grupos de Investigación

Enxeñaría Química Ambiental (EnQA)


 

Coordinador: Manuel Soto Castiñeira

 

RESUMEN OU DESCRIPCIÓN DO GRUPO

EnQA3O Grupo Enxeñaría Química Ambiental (EnQA) realiza traballos de investigación en depuración de augas residuais, tratamento de residuos orgánicos e aproveitamento de materiais lignocelulósicos.

As dúas primeiras liñas céntranse no desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías de baixo custo dirixidas o aproveitamento dos recursos contidos nos residuos e aos tratamentos naturais de residuos e augas residuais. O grupo conta con experiencia en dixestión anaerobia, depuración mediante plantas macrófitas (humidais construídos ou filtros verdes) e compostaxe.

A terceira, procura o aproveitamento de recursos vexetais, e dentro dese enfoque, o grupo desenrolou métodos de aproveitamento químico de eucalipto de rotación curta e de toxo, así como outras especies importantes pola súa alta produción (Miscanthus) ou pola posible utilización en climas máis secos (Cardo).

MEMBROS

O grupo está integrado actualmente por 3 Profesores de Universidade, 1 Contratado "Parga Pondal", 5 alumnos de Postgrao traballando na súa Tese de Doutoramento, 1 técnico de laboratorio, así como outros investigadores contratados con cargo a Proxectos de Investigación.

Profesores

Alumnos de Postgrao e outros investigadores

  • Juan José Villaverde Mella (Doutor)
  • Lorena Serrano Calviño  
  • Beatriz Crujeiras Pérez
  • Tania Carballeira Amarelo
  • Pilar Barros Barco
  • Marcos Antonio Vázquez Trillo

Técnicos de laboratorio

  • Andrea Varela Mato

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Depuración de augas residuais urbanas e industriais. Humidais construídos.

Xestión e aproveitamento de residuos orgánicos. Compostaxe.

Aproveitamento de materiais lignocelulósicos

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tratamiento anaerobio de agas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa en planta piloto.

Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto Feder IFD97-0473.

I.P. Manuel Soto.

Duración: 1999/2001.

Proyecto tecnológico y educativo sobre depuración natural y sustentable de aguas residuales.

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA).

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Data de comezo e remate: 01/2004 a 12/2006

Deseño de un sistema de depuración anaerobio con dixestión hidrolítica e humidal final. Aquagest. Ref: PGIDIT04DPI060E (Xunta de Galicia).

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Data de comezo e remate: 01/2005 a 10/2007.

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga.

Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. CTM2005-06457-C05-02/TECNO.

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Data de comezo e remate: 31/12/05 a 31/12/08

Investigación para a minimización da depuración de efluentes na fabricación de MDF

INTASA (Industrias del Tablero S.A.)

I.P: Alberto de Vega Martín

Data de comezo e remate: 1/04/06 a 30/09/07

Investigación dunha nova técnica de depuración e aproveitamento das augas residuais dunha adega.

BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. (Consellaría de Inovación e Industria, Xunta de Galiza. Ref PGIDIT06TAM 005E)

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Datas: 31/09/06 a 31/09/08

HUMEDALES ARTIFICIALES PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Ref. CIT-310000-2008-4.

Ministerio de Ciencia e Innovación. BIOGEA (solicitante) e UDC (participante)

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Duración: 2008 e 2009

Investigación industrial de cultivos lignocelulósicos en galicia segundo especies e emprazamentos bioclimáticos

INTASA (Industrias del Tablero S.A.)

I.P: Alberto de Vega Martín

Data de comezo e remate: 1/12/08 a 30/07/11

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga: seguimiento 2008-2011.

Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. CTM2008-06676-C05-05/TECNO.

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Duración: 2009-2011

Estudio da calidade do compost e da eficiencia da compostaxe doméstica en cinco concellos da provincia da Coruña. Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA).

I.P. Manuel Soto Castiñeira.

Datas: 19/01/09-31/07/2010

Desenvolvemento dun sistema de aproveitamento integral do Ulex (toxo) e revalorización das súas fraccións.

Xunta de Galicia. Código. 09MDS030103PR

I.P. Alberto de Vega Martín

Datas: 2009-2012

 

PUBLICACIÓNS

M. Soto, P. Ligero, A. Vega, I. Ruiz, M.C. Veiga and R. Blázquez (1997). Sludge Granulation in UASB Digesters Treating Low Strength Wastewaters at Mesophilic and Psychrophilic Temperatures. Environmental Technology, 18(12), 1133-1141

A. Vega, M. Bao, J.L. Rodríguez (1997) Fractionating lignocellulose of Miscanthus sinensis with aqueous phenol in acidic medium. Holz als Roh- und Werkstoff, 55, 189-194.

A. Vega, M. Bao, J. Lamas (1997) Application of factorial design to the modelling of organosolv delignification of Miscanthus sinensis (Elephant grass) with phenol and dilute acid solutions. Bioresource Technology, 61, 1-7

I. Ruiz, M. Soto, P. Ligero, A. Vega, M.C. Veiga and R. Blázquez (1998). Performance and Biomass Characterization of an UASB Digester Treating Domestic Wastewaters at Ambient Temperature. Water S.A. 24(3), 215-222.

P. Ligero, A. Vega and M. Soto (2001). Pretreatment of urban wastewaters in a hydrolitic upflow digester. Water SA, 17(3), 399-404.

P. Ligero, A. Vega and M. Soto (2001). Influence of HRT and SRT on the hydrolitic pre-treatment of urban wastewater. Wat. Sci. Technol. 44(4), 7-14.

P. Ligero and M. Soto (2002). Sludge granulation during the anaerobic treatment of a pre-hydrolysed urban wastewater. Water SA, 28(3),307-312.

N. Ferreiro and M. Soto (2003). Anaerobic Hiyrolysis of Primary Sludge: Influence of Sludge Concentration and Temperature. Wat. Sci. Technol. 47(12), 239-246.

J.A. Álvarez, C.A. Zapico, M. Gómez, J. Presas and M. Soto (2003). Anaerobic Hydrolysis of a Municipal Wastewater in a Pilot Scale Digester. Wat. Sci. Technol. 47(12), 223-230.

J.A. Álvarez, E. Armstrong, M. Gómez and M. Soto (2004). Performance of an UASB-Digester System Treating Domestic Wastewater. Environmental Technology, 25 (11), 1189-1199.

P. Ligero, A. Vega, M. Bao (2004) Formic acid delignification of Miscanthus sinensis bark. Influence of process variables. Cellulose Chemistry and Technology, 39, 235-244.

P. Ligero, A. Vega, M. Bao (2005) Acetosolv delignification of Miscanthus sinensis bark. Influence of process variables. Industrial Crops and Products, 21, 235-240.

J.A. Álvarez, I. Ruiz, M. Gómez, J. Presas and M. Soto (2006). Start-up Alternatives and Performance of an UASB Pilot Plant treating Diluted Municipal Wastewater at Low Temperature. Bioresource Technology 97, 1640-1649.

J. García, V. Capel, A. Castro, I. Ruíz and M. Soto. (2007). Anaerobic biodegradation tests and gas emissions from subsurface flow constructed wetlands. Bioresource Technology 98(16), 3044-3052.

I. Ruiz, R. Blázquez and M. Soto (2007). Characteristics and anaerobic treatability of municipal and industrial estate wastewaters. Environmental Technology, Vol. 28. pp 1063-1072.

P. Ligero; J.J. Villaverde, A. Vega, M. Bao (2007) Acetosolv delignification of depithed cardoon (Cynara cardunculus) stalks. Industrial Crops and Products, 25, 294-300.

P. Ligero; J.J. Villaverde, A. Vega, M. Bao (2007) Deslignificación organosolv con ácido fórmico de la corteza del cardo (Cynara cardunculus). Afinidad, 64, 48-53.

J. A. Álvarez, I. Ruíz and M. Soto (2008). Anaerobic digesters as a pretreatment for constructed wetlands. Ecological Engineering 33(1), 54-67.

P. Barros, I. Ruiz e M. Soto (2008). Performance of an anaerobic digester-wetland system for a small community. Ecological Engineering, 33, 142-149.

Álvarez, J.A.; Armstrong, E.; Gómez, M. and Soto, M. (2008). Anaerobic Treatment of Low-Strength Municipal Wastewater by a Two-Stage Pilot Plant under Psychrophilic Conditions. Bioresource Technology, 99 (15), 7051-7062.

I. Ruiz, R. Blázquez and M. Soto (2008). Methanogenic toxicity in anaerobic digesters treating municipal wastewater. Bioresource Technology, 100(1), 97-103.

I. Ruiz, J.A. Álvarez, M.A. Díaz, L. Serrano and M. Soto (2008). Municipal wastewater treatment in an anaerobic digester-constructed wetland system. Environmental Tecnhology, 29:11, 1249-1256.

P. Ligero, J.J. Villaverde, A. Vega, M. Bao (2008) Delignification of Eucalyptus globulus saplings in two organosolv systems (formic and acetic acid). Preliminary analysis of dissolved lignins. Industrial Crops and Products, 27, 110-117.

P. Ligero, J.J. Villaverde, A. Vega, M. Bao (2008) Pulping cardoon (Cynara cardunculus) with peroxyformic acid (MILOX) in one single stage. Bioresource Technology, 99, 5687-5693.

P. Ligero, J.J: Villaverde, A. Vega, M. Bao (2009) Bleaching Miscanthus x giganteus Acetosolv pulps with hydrogen peroxide/acetic acid. Part 1: Behaviour in aqueous alkaline media. Bioresource Technology, 100, 4731-4735.

J.J. Villaverde, R.M.A. Domingues, C.S.R. Freire, A.J.D. Silvestre, C. Pascoal Neto, P. Ligero, A. Vega. (2009) Miscanthus x giganteus extractives: A source of valuable phenolic compounds and sterols. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 3626-3631.

J.J. Villaverde, J. Li, M. Ek, P. Ligero, A. Vega. (2009) Native lignin structure of Miscanthus x giganteus and its changes during acetic and formic acid fractionation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 6262-6270.

J.J. Villaverde, P. Ligero, A. Vega. (2009) Bleaching Miscanthus x giganteus Acetosolv pulps with a new totally chlorine-free sequence and the effect of carbohydrate protectors. Industrial and Engineering Chemistry Research, 48, 9830-9836.

J.J. Villaverde, P. Ligero, A. Vega. (2009) Formic and acetic acid as agents for a cleaner fractionation of Miscanthus x giganteus. Journal of Cleaner Production, xxx, 1-7. doi:10.1016/j.jclepro.2009.10.024

TESES DE DOUTORAMENTO

DEFENDIDAS

As Teses de Doutoramento lidas até o momento no seo do grupo son 4, e ademais temos outras 5 en realización.

Pablo Ligero Martínez-Risco.

Título: Hidrólise e granulación no tratamento anaerobio de augas residuais urbanas.

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte "cum laude"

Data: 20-04-2001

Juan Antonio Álvarez Rodríguez

Título: Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en planta piloto

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte "cum laude"

Fecha: 12-03-2004

Isabel Ruiz Bolaños

Título: Tratamento anaerobio de augas residuais urbanas en reactores UASB

Directores: Manuel Soto Castiñeira e Rafael Blázquez Caeiro

Cualificación: Sobresaínte "cum laude"

Data: 5-07-2004

Juan José Villaverde Mella

Título: Miscanthus x giganteus: a source of biobased products: characterization, organosolv fractionation and TCF bleaching

Directores: Alberto de Vega Martín e Pablo Ligero Martínez-Risco

Cualificación: Sobresaínte "cum laude"

Data: 23-07-2009

EN EXECUCIÓN

Pilar Barros Barco

Tema: Tratamento de augas residuais por tecnoloxías naturas e de baixo custo: deseño, construción e experimentación dunha planta para un núcleo rural

Beatriz Crujeiras Pérez

Tema: Tratamento combinado de augas residuais en dixestores anaerobios e humidais 

Lorena Serrano Calviño  

Tema: Depuración de augas residuais da industria vitivinícola en humidais artificiais

Tania Carballeira Amarelo

Tema: Depuración de augas residuais con contaminantes emerxentes mediante humidais de fluxo horizontal e vertical.

Marcos Antonio Vázquez Trillo

Tema: Compostaxe de residuos orgánicos na pequena escala: do ámbito doméstico á granxa.

TESES DE LICENCIATURA (TL), CURSOS TUTELADOS (CT) E PROXECTOS FIN DE CURSO (PFC)

Aquí móstranse outras actividades de investigación, tais como Teses de Licenciatura, Cursos Tutelados de Investigación (Diploma de Estudos Avanzados) ou Proxectos Fin de Curso (Mestrados).

Natalia Ferreiro Baamonde

Titulo (TL): Estabilización do lodo primario mediante acidificación anaerobia.

Cualificación: Sobresaliente.

Data: novembro de 2000.

Juan Antonio Álvarez Rodríguez

Titulo (TL): Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas: puesta en marcha de una planta piloto.

Cualificación: Sobresaliente.

Data: marzo de 2001.

Juan José Villaverde Mella

Titulo (TL): Obtención de pastas de celulosa a partir de eucalipto de rotación corta mediante procesos organosolv con ácidos orgánicos

Cualificación: Sobresaliente.

Data: xullo de 2005.

Francisco Javier Caruncho

Título (CT): Ecoauditoría da auga e prevención da súa contaminación e desbaldimento

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: setembro 2005

Francisco Javier Caruncho

Título (CT): Perfil ambiental da industria galega: minimización de residuos e emisións.

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: setembro 2005

Juan José Villaverde Mella

Título (TL):Caracterización das fracciones poliméricas obtidas no fraccionamentos/pulpado organosolv do Miscanthus sinensis. Influencia das variables de proceso sobre os rendementos acadados.

Cualificación: Sobresaliente.

Data: xullo de 2006.

Juan José Villaverde Mella

Titulo (CT): Modelización e optimización do pulpado organosolv, con ácidos carboxílicos, do Miscanthus sinensis para a obtención de celulosa de alta pureza.

Cualificación: Sobresaliente.

Data: xullo de 2006.

Mª de los Ángeles Díaz Díaz

Título (TL): Postratamiento de aguas residuales urbanas en zonas húmedas construídas.

Directora: Isabel Ruiz Bolaños

Cualificación: Sobresaínte.

Data: marzo 2007.

José Manuel Varela Senra

Título (CT): Xestión sustentábel de residuos. Plano de minimización aplicado ao Aquarium da Coruña 

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: setembro 2007

José Manuel Varela Senra

Título (CT): Ecoauditoría da auga e prevención da súa contaminación no Aquarium da Coruña

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: setembro 2007

Rosane da Silva Dias

Título (PFC): Reciclagem da matéria orgânica. Caracterização do Lixo e Compostagem Doméstica

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: julho 2008

Marcos Antonio Vázquez Trillo

Título (PFC): Compostaxe caseira: Posta a punto de dous métodos para determinar a estabilidade do compost

Director: Manuel Soto Castiñeira

Cualificación: Sobresaínte

Data: xullo 2009