Traballo de Fin de Grao Química

Normativas e Procedementos xerais

 

Anexos

Anexo II- Accédese dende a Secretaría Virtual do Profesorado
 
 

Modelos de Solicitude

Solicitude de non depósito no RUC (Director/alumno)
 
 

Avaliación

Tribunal
 
 

Suxerencias de formato para as memorias dos TFGs

 

Traballos Fin de Grao curso 2020/2021

 

Traballos Fin de Grao curso 2019/2020

Calendario TFGs (Actualizado 05/05/2020)
Acto de defensa do 29 de xullo (Publicado 25/07/2020)