Traballo de Fin de Grao Química

Normativas e Procedementos xerais

 

Anexos

Anexo II- Accédese dende a Secretaría Virtual do Profesorado
 
 

Modelos de Solicitude

Solicitude de non depósito no RUC (Director/alumno)
 
 

Avaliación

Tribunal
 
 

Suxerencias de formato para as memorias dos TFGs

 

Traballos Fin de Grao curso 2019/2020

Calendario TFGs (Actualizado 05/05/2020)
Oferta e asignación de TFGs (Actualizado 24/06/2020)
Acto de defensa do 17 de decembro (Publicado 13/12/2019)
Acto de defensa do 28 de febreiro (Publicado 22/02/2020)
Acto de defensa do 29 de xuño (Publicado 25/06/2020)