Calendarios e horarios Química

CURSO 2019-2020

 

Coordinadora del grado: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames (Actualizado 24/05/2020)
 
Xornadas de Orientación (Actualizado 14/01/2020)

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Marcos García Romero (marcos.garcia1@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (Actualizado 09/09/2019)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 16/10/2019)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (Actualizado 25/09/2019)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (PUBLICADO 24/01/2010)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (Actualizado 08/10/2019)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 16/10/2019)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (Actualizado 09/10/2019)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (PUBLICADO 24/01/2010)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (Actualizado 21/10/2019)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Terceiro

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (Actualizado 20/09/2019)
Horarios segundo cuadrimestre (ACTUALIZADO 07/02/2020)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (Actualizado 09/10/2019)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (PUBLICADO 24/01/2010)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (Publicado 23/09/2019)