Calendarios e Horarios Química Curso 2020-2021

Coordinadora do grao: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames 
Calendario Xeneral Prácticas
Horario Xeneral Teoría
Calendario de Coordinación Prácticas 1ºC 
Calendario de Coordinación Prácticas 2ºC 

Xornadas de Orientación 

 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Tercero

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre