Calendarios e horarios Química

CURSO 2017-2018 

 

Coordinadora del grado: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames
Calendario Xeral Prácticas

Horario Xeral Teoría 
Calendario de Coordinación Prácticas 1ºC
Calendario de Coordinación Prácticas 2ºC 

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Alberto Fernández López (qiluaafl@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre(actualizado 19/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (15/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Segundo
Coordinador: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 13/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (22/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre
Grupos prácticas segundo cuadrimestre

Terceiro

Coordinador: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Horarios primeiro cuadrimestre  (actualizado 15/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre(15/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos de prácticas primeiro cuadrimestre 
Grupos prácticas segundo cuadrimestre 

Cuarto

Coordinador: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (actualizado 22/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (21/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre