Calendarios e horarios Química

CURSO 2017-2018 

 

Coordinadora del grado: Mª Teresa Vilariño Barreiro (teresa.vilarino@udc.es)

Calendario Xeral Exames (nuevo a 01/03/2018)

Información dos cursos

Primeiro

Coordinador: Marcos García Romero (marcos.garcia1@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (actualizado 28/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 08/01/2018)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (15/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (02/02/2018)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre (23/01/2018)

Segundo
Coordinadora: Mª José González Castro (mjgc@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 13/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 08/01/2018)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (22/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (02/02/2018)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre  (25/09/2017)
Grupos prácticas segundo cuadrimestre (23/01/2018)

Terceiro

Coordinador: José Luis Barriada Pereira (jose.barriada@udc.es)

Cuarto

Coordinador: David Esteban Gómez (david.esteban@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 03/10/2017)
Horarios segundo cuadrimestre (actualizado 08/01/2018)
Grupos reducidos primeiro cuadrimestre (21/09/2017)
Grupos reducidos segundo cuadrimestre (12/02/2018)
Grupos prácticas primeiro cuadrimestre (23/10/2017)

Grupos prácticas segundo cuadrimestre (23/01/2018)