Calendarios e horarios Bioloxía

CURSO 2017-2018 

 

Coordinador del grado: Manuel Pimentel Pereira (m.pimentel@udc.es)


Información dos cursos

Primeiro

Coordinadora: Montserrat Domínguez Pérez (montserrat.dominguez.perez@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre(actualizado 19/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos (actualizado a 20/09/2017)
Listados provisionais de grupos de Mañá e Tarde  (actualizado 20/09/2017)

Segundo

Coordinador: Manuel Pimentel (m.pimentel@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 19/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos  (actualizado 18/09/2017)
Listados provisionais de grupos de Mañá e Tarde  (actualizado 18/09/2017)

Terceiro

Coordinador: Sergio Roiloa (sergio.roiloa@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre  (actualizado 07/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos(actualizado a 22/09/2017)

Cuarto

Coordinadora: María José Servia (mservia@udc.es)
Horarios primeiro cuadrimestre (actualizado 19/09/2017)
Horarios segundo cuadrimestre 
Grupos reducidos  (14/09/2017)