• Inicio
  • Comisión académica do título

Comisión académica Grao Bioloxía

A Comisión Académica do Título de Graduado/a en Bioloxía está formada por:

a) Presidente, por delegación do Decano da Facultade, o vicedecano de Bioloxía:
b) O/a coordinador/a da titulación:
c) Un representante de cada unha das áreas con máis dun 5% de materias troncais:
  • Bioloxía Celular: Castro Castro, Antonio Manuel (tonyc@udc.es)
  • Bioquímica e Bioloxía Molecular: Freire Picos, Mª Ángeles (mafreire@udc.es)
  • Botánica: Bárbara Criado, Ignacio (barbara@udc.es)
  • Ecoloxía: Barreiro Lozano, Rodolfo (rodbar@udc.es)
  • Fisioloxía Vexetal: Díaz Varela, Jose (josefv@udc.es)
  • Microbioloxía: Cid Blanco, Ángeles (cid@udc.es)
  • Xenética: González Tizón, Ana Mª (hakuna@udc.es)
  • Zooloxía: Servia García, Mª José (mservia@udc.es)

d) Dous representantes elixidos entre todas as áreas con menos dun 5% de troncalidade (Química, Física, Matemáticas, Ciencias da Terra):

e) O/a administrador/as do centro: Barbeito Morandeira, Purificación (adminciencias@udc.es)

f) Un estudante da titulación