A Biblioteca da Facultade de Ciencias, ao igual que as demáis bibliotecas de centro da UDC, ofrece unha serie de servizos aos seus usuarios co obxectivo de dar soporte ao estudo, á docencia e á investigación.