MOOC é o acrónimo en inglés de Massive Open Online Course; por tanto, atendendo á súa denominación, un curso MOOC é un curso aberto e gratuíto, sen limite de participantes, que se transmite e realiza en liña e que, ademais, procura unha formación complementaria á regulada e presencial.

Atopámolos integrados en diferentes plataformas, organizacións sen ánimo de lucro que agrupan os cursos elaborados e impartidos polas universidades participantes nas mesmas. Algunhas destas plataformas son,