Consultar a bibliografía recomendada do curso é ben sinxelo. Unha simple busca por materia ou por profesor, segundo corresponda, permitirá acceder á información requirida. No primeiro caso haberá que introducir o nome da materia, de poder ser completo e seguido da titulación na que se imparte. No segundo, teclear os apelidos do profesor. Despois, premer ENTER.