Ademais do buscador de libros electrónicos dispoñible dende Pórtico, existen numerosas plataformas que ofrecen tanto obras de referencia como coleccións completas de monografías.

Referencia dixital

Blackwell Encyclopedia of Sociology
Dicionario Slabý/Grossmann español-alemán
Enciclopedia Multimedia Durvan
Espasa Universal
International Encyclopedia of Communication
Mienciclo Hispánica Universal
Oxford English Dictionary
Oxford Reference Online
Palgrave Dictionary of Economics
Visión Médica Virtual

Coleccións temáticas e multidisciplinares

ACM Digital Library
American Chemical Society
Dawsonera
AMS: American Mathematical Society
E-libro: Colección Cátedra
Ebook Collection [EBSCOhost]TitorialGuía
ebrary
Elsevier ScienceDirect eBooks
IEEE XploreTitorial
LION: Literature Online
SpringerLink

Bibliografía recomendada

Relación temática de libros electrónicos que forman parte da bibliografía recomendada para as materias das carreiras e mestrados impartidos na Facultade de Ciencias: Bioloxía, Física e Química

Outros

Outros títulos electrónicos subscritos pola Biblioteca.