Ademais do buscador de libros electrónicos dispoñible dende Pórtico, existen numerosas plataformas que ofrecen tanto obras de referencia como coleccións completas de monografías.

Referencia dixital

Blackwell Encyclopedia of Sociology
Dicionario Slabý/Grossmann español-alemán
Enciclopedia Multimedia Durvan
Espasa Universal
International Encyclopedia of Communication
Oxford English Dictionary
Palgrave Dictionary of Economics
Visión Médica Virtual

Coleccións temáticas e multidisciplinares

ACM Digital Library
AMS: American Mathematical Society
Ebook Collection [EBSCOhost]TitorialGuía
IEEE XploreTitorial
LION: Literature Online
SpringerLink: Economía y Empresa

Bibliografía recomendada

Relación temática de libros electrónicos que forman parte da bibliografía recomendada para as materias das carreiras e mestrados impartidos na Facultade de Ciencias: Bioloxía, Física e Química

Outros

Outros títulos electrónicos subscritos pola Biblioteca.