• Inicio
  • As Novas
  • Publicación das Resolucións de adxudicatarios das convocatorias de bolsas de colaboración para formación complementaria e departamentos, curso 2019/2020

Publicación das Resolucións de adxudicatarios das convocatorias de bolsas de colaboración para formación complementaria e departamentos, curso 2019/2020

 Resolución de adxudicatarios da Convocatoria de bolsas de colaboración para formación complementaria do estudantado da UDC, curso 2019/2020:

https://www.udc.es/gl/novas/Resolucion-adxudicatarios-bolsas-colaboracion-formacion-complementaria-2019-2020/

Resolución de adxudicatarios da Convocatoria da UDC para bolsas de formación complementaria nos departamentos universitarios dos centros propios, curso 2019/2020:

As persoas adxudicatarias deberán presentar no prazo de 5 días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Taboleiro Electrónico Oficial (TEO), a documentación indicada xunto coa aceptación, de acordo coa dita publicación.
Se no prazo de 5 días hábiles non se recibise a aceptación da persoa adxudicataria, entenderase que renuncia á bolsa.

Moitas grazas,


Mª Carmen Sánchez Parada
Secretaria da Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria
vepeu@udc.es
Tlf. 881 011 151