• Inicio
  • As Novas
  • 14.ª Edición dos premios da UDC á excelencia académica no Bacharelato, curso 2018/2019

14.ª Edición dos premios da UDC á excelencia académica no Bacharelato, curso 2018/2019

Convocatoria

O prazo de presentación de solicitudes contará desde o día seguinte á publicación desta convocatoria no Taboleiro Electrónico Oficial da UDC até o 10 de outubro de 2018 ás 14:00 h.

As solicitudes presentaranse nos rexistros desta universidade, dirixidas ao SAPE, segundo a convocatoria.